FR
EN
RSS
Album »
masthead
Buy / Achat Play-Asia.comSTAR OCEAN Till the End of Time Original Soundtrack Vol.1Staff :
Musicians :
Trumpet : Masahiko Sugasaka, Toshio Araki, Hitoshi Yokoyama and Yuji Osada
Trombone : Masanori Hirohara, Yoichi Murata, Kou Okumura and Junko Yamashiro
Horn : Otohiko Fujita, Tetsuo Takano and Kensho Hagiwara
Flute : Hideyo Takakuwa and Akiko Fujita
Oboe : Hiroshi Shibayama
Violin : Takashi Kato, Genichiro Nakajima, Akihiro Iwamura, Ado Matsumoto, Tatsuo Ogura, Takayuki Oshigane, Nagisa Kiriyama, Koji Otake, Aya Yokomizo, Takuya Mori, Akiko Kato, Kazuo Watanabe, Osamu Iyoku and Yuko Kajitani
Viola : Aiko Hosokawa, Gentaro Sakaguchi, Yuji Yamada and Makoto Motoi
Cello : Masaki Horisawa, Masato Osawa, Hiroyasu Yamamoto and Tomoki Iwanaga
C Bass : Jun Saito and Iwahisa Kuroki
Conductor : Kazuo Nobuta

Recording and mixed : Masataka Ito (Sound Valley) and Masayoshi Okawa
Assistant engineers : Akira Kobayashi (Sound Valley) and Takehiko Naito (Sound City)
Musicians coordination : Kazuo Sudo (Hot Wave)
Recording and mixed studio : Sound Valley and Sound City
Mastering : Kazuya Sato and Ikutoshi Miyata
Mastering studio : Memory Tech and Harion
Graphic design : Asayo Tani

- Top of page


Website and contents (2004-2016) All rights reserved.